Westzaan (NH 10)

Waar in Nederland?

NH 10 - Westzaan

Gebiedsbeschrijving

Waar: Westzaan
Soort gebied: veenweidegebied
Doelsoort: de kleine zoogdieren (zoals wezel, bunzing, hermelijn, egel, kikkers en padden), ringslang, waterspitsmuis, noordse woelmuis, insecten en specifieke planten.
Barrière: A8
Maatregel: oeververbinding
Samenwerkende partijen: Rijksweg

De rijksweg A8 (Coentunnelweg) doorsnijdt de veenweidegebieden Westzanerveld en Guisveld. Deze gebieden hebben een hoge natuurwaarden en mogelijkheden voor brakke natuurontwikkeling met inlaat uit het Noordzeekanaal. Er is echter weinig uitwisseling van water en fauna/flora door de hoog en droog gelegen autosnelweg. In het achterland is er veel versnippering door drukke gemeentelijke- en provinciale wegen. Dit knelpunt zal in 2014 worden aangepakt. Het kunstwerk (kleine tunnel) tussen Westzaan en Guisveld zal hiervoor aangepast worden (onder andere oeveraanpassingen). Er ligt nu alleen een droge verbinding in de vorm van een stobbenwal en deze voorziening wordt uitgebreid met een oeververbinding.