Halfweg (NH 11)

Waar in Nederland?

NH 11 - Halfweg

Gebiedsbeschrijving

Waar:Halfweg
Soort gebied: loofbosgebied/ parkgebied, moeras
Doelsoort: otter, bever en alle diersoorten van het moeras zoals de ringslang, waterspitsmuis, rugstreeppad en hermelijn.
Barrière: A200
Maatregel: eco-brug (onder weg door)
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De A200 (Haarlemmerweg) loopt parallel aan de Haarlemmertrekvaart en is gelegen op een waterkering. Aan de noordkant ligt natuurgebied "De Kluut 1" en het Spaarnwoude (loofbosgebied/ parkgebied), aan de zuidkant ligt het toekomstig natuurgebied "De Kluut 2" binnen de "Tuinen van West", Amsterdam. In zijn totaliteit is de Groene As een belangrijke droog/natte ecologische verbindingszone rond Amsterdam van Spaarnwoude naar Amstelland (Rondehoep) met een vertakking naar de Westeinderplassen.

De verbindingszone is gericht op moeras- en oevergebonden soorten. Het ontsnipperen van de A200 ter hoogte van Halfweg is essentieel voor het goed functioneren van de Groene As. Dit knelpunt zal meeliften met het groot onderhoud van de weg, deze wordt in 2014 of later in de vorm van een eco-brug (onder de weg door) gerealiseerd. Deze verbinding is een onderdeel van de Groene As doelsoorten: otter, bever, alle soorten van moeras. Sluit aan zuidzijde aan op natuur ontwikkelingsgebied bij Westrandweg (WRW). In WRW zit ook reeks faunamaatregelen. Deze Halfweg schakel is essentieel. Ontwerp wordt getrokken door provincie. Geprogrammeerd en wordt meegenomen met groot onderhoud Rijkswaterstaat droog.