Zandvoort (NH 12)

Waar in Nederland?

NH 12 - Zandvoort

Gebiedsbeschrijving

Waar: Zandvoort
Soort gebied: verschillende typen duin(grasland)biotopen
Doelsoort: ree, boommarter, zandhagedis, hazelworm en insecten zoals de zandloopkever en de vlinders (bruine eikenpage, hei- en aardbeivlinder)
Barrière: spoorlijn Haarlem-Zandvoort
Maatregel: ecoduct
Samenwerkende partijen: ProRail, Natuurmonumenten, gemeenten, provincieNationaal Park

Zuid Kennemerland vormt tezamen met de Amsterdamse Waterleidingduinen een belangrijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Ook de internationale betekenis van deze bijzondere duingebieden is groot. Ten noorden van de spoorlijn liggen onder meer het Nationaal Park De Kennemerduinen en het Kraansvlak. Aan de zuidzijde ligt De Koningshof, een oud landgoedbos in eigendom van Natuurmonumenten en het duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Behalve de spoorlijn Haarlem-Zandvoort vormen ook de bebouwing van Aerdenhout, Bentveld en Zandvoort aan zee, een golfterrein, de Zandvoortselaan en de Zeeweg, als ook de aanwezige hekwerken en afrasteringen een belemmering voor fauna-uitwisseling.Realisator: provincie NH