Velsen (NH 14)

Waar in Nederland?

NH 14 - Velsen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Velsen
Soort gebied: loofbossen, park, moeras, binnenduinrand
Doelsoort: boommarter en bunzing kleine zoogdieren en amfibieën, ringslang.
Barrière: A9, A22, spoor, provinciale wegen
Maatregel: duikers, aanpassing onder kunstwerken.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland

Het betreft hier een doorsnijding van een groene zone met in het oosten Spaarnwoude (loofbossen, park, moeras) en aan de westzijde de binnenduinrand (Beekestijn, Midden Herenduin c.a.). De grootschalige natuurgebieden worden versnipperd door de rijkswegen A9 en A22. Ook het treinspoor en een aantal provinciale wegen vormen hier barrières. De verbinding van de binnenduinrand zone met de genoemde landgoederen en het recreatie gebied Spaarnwoude omvat het herstellen van migratie mogelijkheden voor de diersoorten zoals de boommarter en bunzing.Bij groot onderhoud van de wegen zullen hiervoor maatregelen worden genomen en zal dit knelpunt beter kunnen functioneren dan nu (er zijn diverse tunnels voor lokaal en recreatief verkeer aanwezig).Mogelijkheden voor reeks kleinere voorzieningen (duikers, aanpassing onder kunstwerken. Een boommarter gaat niet door te kleine duikerheen, tunnels zijn wél zinnig voor kleine zoogdieren en amfibieën, ringslang, in 2014 zal worden nagegaan of bestaande doorgangen geoptimaliseerd kunnen worden.