Diemen (NH 15)

Waar in Nederland?

NH 15 - Diemen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Amsterdam-Rijnkanaal omgeving Diemen
Soort gebied: Natte natuur aan de rand van de stad
Natuurgebieden: IJmeer, stedelijke natuurgebieden (Diemerpark, Diemerpolder, Flevopark)
Doelsoorten: Alle aanwezige soorten uit Diemerbos en Gemeenschapspolder, met name Ringslang, Ree en kleinere zoogdieren Barrière: Amsterdam-Rijnkanaal
Maatregel(en): Fauna-uitstapplaatsen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam
Planning: Gereed

De verbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal in de omgeving van Diemen vormen een belangrijke schakel in zowel de het Natuurnetwerk Nederland (verbinding tussen IJmeer in het noorden en de Venen en Vechtplassen in het zuiden), als in de regionale ecologische verbindingszones (waaronder het Ecolint, een, zone met natuurvriendelijke oevers met een gezamenlijke lengte van circa 10 kilometer door de stad Amsterdam). In het kader van het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) zijn langs het Amsterdam-Rijnkanaal fauna uitstapplaatsen aangelegd. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in de strekdam tussen het kanaal en het Bovendiep een fauna uitstapplaats aangelegd en aan de daar tegenover gelegen kanaaloever een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Ook gemeente Amsterdam (stadsdeel Zeeburg) heeft op NH 15 een fauna uitstapplaats aangelegd.