Groene Ruggengraat Waterlandtak (RV) (NH 17)

Waar in Nederland?

NH 17 - Groene Ruggengraat Waterlandtak (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Muiden
Soort gebied: bos- en heidebiotopen .
Doelsoort: ree, das, boommarter, levendbarende en zandhagedis, heideblauwtje, heivlinder, veldkrekel en loopkever- en mierensoorten.
Barrière: A1/A6, Vecht
Maatregel: eco-aquaduct
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

De Groene Ruggengraat is één van 's lands grootste en meest belangrijke verbindingszones. In Noord-Holland splits de verbindingszone naar het westen en oosten. De westtak (Waterlandtak) loopt via de verbindingszone het IJ over in de verbindingszone Kust tot Kust. De oosttak loopt over het IJmeer/Gooimeer via Flevoland en Overijssel verder richting noord-oost. De snelweg A1 vormt een ernstig knelpunt over de hele breedte van de Groene Ruggengraat en zo ook voor de westelijke verbinding. De rivier de Vecht is een belangrijk nat element in de Groene Ruggengraat en loopt nu onder de A1 door. Op dit moment zijn er weinig ecologische maatregelen getroffen om deze barrière te slechten waardoor de verbinding tussen het Naardermeer via de Muidertrekvaart richting het IJ wordt onderbroken. In het contract voor aanleg van de vernieuwde snelweg A1-A6 (SAA) wordt een eco-aquaduct bij Muiden gerealiseerd. Realisatie tussen 2014 en 2017. Deze belangrijke verbindingszone wordt ingericht mede als natuurcompensatie voor SAA.