Interrobuust Hollandse Brug (NH 18)

Waar in Nederland?

NH 18 - Interrobuust Hollandse Brug

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Noord-Holland
Soort gebied: polder en meren
Doelsoorten: otter, bever, vos, bunzing, ringslang. Verder zullen amfibieën en kleine zoogdieren meeprofiteren.
Barrière: IJmeer / Gooimeer
Maatregel(en): inrichten oevers aan beide zijden van het water en aanleg ecopassages.
Samenwerking met: provincie Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat
Planning: gereed

Opgemerkt moet worden dat de vaargeul zelf voor veel soorten nog een barrière is, maar op deze locatie is het niet mogelijk gebleken om dat op te lossen. Het is logischer om die verbinding verderop langs het Gooimeer te zien. De omgeving van de Stichtse Brug biedt betere mogelijkheden, gelet op de brede rietkragen en de aanwezigheid van enkele eilanden. Ook hier moet de vaargeul gekruist worden, maar het is daar luwer dan bij de Hollandse Brug.

De verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland is een belangrijke omdat het robuuste verbindingszones met elkaar verbindt. De oosttak van de Groene Ruggengraat loopt via de BOBM- polder over het IJmeer/Gooimeer via Flevoland en Overijssel verder richting noord-oost. Onder de Hollandse Brug ligt een stobbenwal en in het aangrenzende golfterrein heeft de provincie Noord-Holland een aantal natuurmaatregelen genomen. In het kader van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is de BOBM-polder ingericht. In zuidelijk Flevoland is er ter hoogte van het Kromslootpark een grote ecopassage in de A6 gemaakt. En nabij het Zilverstrand ligt een kleinere ecopassage. Het Zilverstrand is uitgebreid en gedeeltelijk als natuurterrein ingericht.
Aan weerszijden van de Hollandse Brug worden al geregeld sporen van de otter gevonden. Voor kleinere zoogdieren zijn de mogelijkheden om het water over te steken zeer beperkt. Zij zullen echter wel profiteren van de natuurvriendelijke oevers aan beide kanten van de brug.