Interrobuust BuitenIJ (NH 19)

Waar in Nederland?

NH 19 - Interrobuust BuitenIJ

Gebiedsbeschrijving

Waar: Bovendiep
Soort gebied: Water
Doelsoort: bunzing, waterspitsmuis, noordse woelmuis, ringslang, poelkikker en voor de toekomst de otter en de bever.
Barrière: het IJ
Maatregel: oversteek voor dieren faciliteren
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het IJ is de schakel tussen de twee robuuste verbindingszones in Noord-Holland: de Groene Ruggengraat en Kust tot Kust. Op dit moment vormt dit water een lastige barrière voor watergebonden soorten. Een oplossing is nodig om de oversteek van dieren te faciliteren. Met name de noordelijke deelpopulatie raakt hierdoor geïsoleerd en is kwetsbaar.