Kust tot Kust Castricum (RV) (NH 20)

Waar in Nederland?

NH 20 - Kust tot Kust Castricum (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Castricum
Soort gebied:
Doelsoort: bunzing en egel
Barrière: A7, A9, spoorlijn Uitgeest-Heiloo
Maatregel: brede verbindingszones
Samenwerkende partijen: Natuurmonumenten

De verbindingszone Kust tot Kust loopt van de Waterlandse kust aan het IJmeer tot aan de kust bij Castricum. In vogelvlucht gemeten is de lengte van deze verbindingszone ongeveer 30 km. Het gebied bevat een aantal Natura 2000-gebieden, een Wetland, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Landschappen en de EHS. Om de reeds aanwezige natuurwaarden in stand te houden en verder te vergroten is het noodzakelijk dat een uitwisseling tussen de leefgebieden kan plaatsvinden d.m.v. een brede verbindingszone. In het tracé van deze verbindingszone bevindt zich echter een aantal (vooral) infrastructurele knelpunten zoals de rijkswegen A7 en A9, spoorwegen en provinciale wegen. Deze knelpunten zullen ontsnipperd moeten worden zodat een verbinding tussen verschillende natuurgebieden mogelijk wordt. Voor wat betreft rijksinfrastructuur zullen twee belangrijke ecologische schakels gerealiseerd moeten worden. één daarvan is een schakel bij Castricum. Hierbij gaat het om de knelpunten gevormd door de rijksweg A9 en het spoor Uitgeest-Heiloo. Knelpunt A7 kleine voorzieningen aanwezig. Knelpunt A9 kleine voorzieningen aanwezig. Knelpunt spoor:(natte) voorzieningen moeten nog worden aangelegd.