Kust tot Kust Wijde Wormer (RV) (NH 21)

Waar in Nederland?

NH 21 - Kust tot Kust Wijde Wormer (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

De robuuste verbindingszone Kust tot Kust loopt van de Waterlandse kust aan het Ijmeer tot aan de kust bij Castricum. In vogelvlucht gemeten is de lengte van deze verbindingszone ongeveer 30 km. Het gebied bevat een aantal Natura 2000-gebieden, een Wetland, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Landschappen en de EHS. Om de reeds aanwezige natuurwaarden in stand te houden en verder te vergroten is het noodzakelijk dat een uitwisseling tussen de leefgebieden kan plaatsvinden d.m.v. een robuuste verbindingszone. In het trac� van deze robuuste verbindingszone bevindt zich echter een aantal (vooral) infrastructurele knelpunten zoals de rijkswegen A7 en A9, spoorwegen en provinciale wegen. Deze knelpunten zullen ontsnipperd moeten worden zodat een verbinding tussen verschillende natuurgebieden mogelijk wordt. Voor wat betreft rijksinfrastructuur zullen twee belangrijke ecologische schakels gerealiseerd moeten worden. ��n daarvan is een schakel in de Wijde Wormer. Hierbij gaat het om de knelpunten gevormd door de rijksweg A7 en het spoor Zaanstad-Purmerend.