Ommen (OV 01)

Waar in Nederland?

OV 01 - Ommen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Vechtdal / Reggedal
Soort gebied: Eikenberkenbossen en soortenarme naaldbossen, heidegebieden, dotterbloemgraslanden en stroomdalgraslanden, droog, dekzandvlakte en ruggen
Natuurgebieden: Verbinding Sallandse Heuvelrug met Vechtdal en Reggedal
Doelsoorten: Das, Boom- en Steenmarter, reptielen, Ree en Edelhert
Barrière: N340, N347, N348, N34, N48 en spoorlijn Zwolle-Emmen
Maatregel(en): Raster, kleine faunatunnel, brug met doorlopende oever, downgrading weg (N34 betreft een voormalige rijksweg)
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Gemeente Ommen
Planning: deel gerealiseerd (N34, N48). Faunatunnel spoor uitvoering 2017 / 2018

Het gebied omvat het Vechtdal en het Reggedal en bestaat uit een afwisseling van eikenberkenbossen en soortenarme naaldbossen. De grootste heidegebieden zijn het Vilstersche veld en de Archemerberg. In het Vechtdal en Reggedal komen dotterbloemgraslanden en stroomdalgraslanden voor. Het gebied wordt doorsneden door provinciale wegen (N340, N347, N348), een spoorlijn (Herfte-Mariënberg) en een voormalige rijksweg (N34). Door deze maatregelen zullen soorten (zie doelsoorten) hun leefgebied kunnen uitbreiden.