Nijverdal (OV 02)

Waar in Nederland?

OV 02 - Nijverdal

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Sallandse Heuvelrug
Soort gebied: Bos- en heidegebied. Het bestaat uit droge eigen-berkenbossen, naaldbossen met een groot centraal open overwegend droog heidegebied met plaatselijk jeneverbesstruweel, droog, dekzandvlakte en ruggen
Natuurgebieden: Natura 2000 Sallandse Heuvelrug
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Das, Boommarter, Eekhoorn, Levendbarende hagedis, Zandhagedis, Ringslang, Gladde slang, Hazelworm
Barrière: N35 en spoorlijn Zwolle - Wierden/Almelo 
Maatregel(en): Ecoduct/ natuurbrug, raster met bijbehorende onderdelen, twee kleine faunatunnels, grote faunatunnel onder het spoor
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, ProRail, Staatsbosbeheer, gemeente Hellendoorn
Planning: Gerealiseerd

De Sallandse Heuvelrug is een groot aaneengesloten bos- en heidegebied. Het bestaat uit droge eigen-berkenbossen, naaldbossen met een groot centraal open overwegend droog heidegebied met plaatselijk jeneverbesstruweel. De nachtzwaluw en de zandhagedis zijn kenmerkend voor dit gebied.

De rijksweg N35 is de grootste barrière in het gebied, terwijl de op korte afstand gelegen spoorlijn voor sommige soorten een lastig te nemen hindernis is, met name voor reptielen. Aan de noordzijde van de rijksweg en spoorlijn bevinden zich de Lemelerberg, Eelerberg en de Hellendoornseberg en aan de zuidzijde de Noetselerberg, Haarlerberg, Sprengenberg en Holterberg.

Door de aanleg van het ecoduct Twilhaar over de N35 en een ruime ecopassage onder de spoorlijn inclusief begeleidende rasters langs deze infrastructuur en enkele faunatunnels onder de N35 is het knelpunt opgelost.

Ecoduct Twilhaar over de N35

Grote faunatunnel onder spoorlijn Zwolle - Meppel