Meppelerdiep (OV 03)

Waar in Nederland?

OV 03 - Meppelerdiep

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Knooppunt Lankhorst ( A28), spoorlijn Zwolle-Meppel,Kanaal Meppelerdiep en N334
Soort gebied: Mepperlerdiep en veenweidegebieden, moeras, nat
Natuurgebieden: Verbinding Natura 2000 Wieden-Weerribben met beekdal Reest en Oldematen
Doelsoorten:
Otter, Das, Ree, amfibieën en vissen
Barrière: Meppelerdiep, A28, N334, spoorlijn Zwolle - Meppel
Maatregel(en): vier kleine faunatunnel (amfibieën, dassen), waarvan twee onder de A28 en twee onder spoorlijn Zwolle-Meppel. Drie fauna-uitstapplaatsen in de Meppelerdiep
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten 
Planning: Gerealiseerd

Het Meppelerdiep is een vaarweg die vrijwel overal is voorzien van steile oevers van hard houten damplanken. Dit is een knelpunt in de ecologische verbindingszone tussen de gebieden NW-Overijssel (Weerribben en de Wieden) en het kleinschalige veenweidegebied en de Boswachterij bij Staphorst.

Afgelopen jaren zijn beide oevers voorzien van zowel een stalen damwand als een milieuvriendelijke oever en/of fauna-uitstapplaatsen (fup’s). Ter plaatse van het knooppunt Lankhorst (A32 en A28) zijn twee faunatunnels aangebracht. Onder de spoorlijn is dat ook gebeurd. Hierdoor hebben de soorten (zie doelsoorten) meer ruimte om zich te verplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna-uitstapplaats in de Meppelerdiep                                                                     Faunatunnel onder spoorlijn Zwolle - Meppel