Rijssen/De Borkeld (OV 04)

Waar in Nederland?

OV 04 - Rijssen/De Borkeld

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Sallandse Heuvelrug en de Borkeld 
Soort gebied:
Droge eikenberkenbossen, naaldbossen, overwegend natte heide en soortenrijke graslanden, heide en ontginningslandschap
Natuurgebieden: Verbinding tussen Sallandse Heuvelrug en de Borkeld
Doelsoorten: Ree, Das, amfibieën, reptielen (o.a. Heikikker, Hagedis, Hazelworm)
Barrière: A1, spoorlijn Deventer – Almelo
Maatregel(en):
Ecoduct, kleine faunatunnel (amfibieën/ dassen)
Samenwerking met:
Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Overijssel, gemeente Rijssen-Holten
Planning: Ecoduct is gereed, faunatunnel spoor om technische redenen niet uitvoerbaar

Tussen de Sallandse Heuvelrug en de Borkeld zijn twee natuurontwikkelingsgebieden voorzien in het kwelgebied aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. De provinciale weg Holten-Rijssen (N344) en de A1 doorsnijdt het gebied, waardoor het leefgebied van soorten (zie doelsoorten) is verkleind. Met aanleg van ecoduct over de A1 is het leefgebied groter geworden.

 

Ecoduct De Borkeld