Windesheim-Laag Zuthem (RV) (OV 05)

Waar in Nederland?

OV 05 - Windesheim-Laag Zuthem (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Windesheim en Laag-Zuthem
Soort gebied: (rivier)uiterwaard, grienden, tichelgaten, weidevogelgebied, bosgebied en beekdal
Doelsoorten: Ree, marterachtigen en amfibieën.
Barrière: N337
Maatregel(en): Wildwaarschuwingssystemen, faunabuis
Samenwerking met: Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat
Planning: gereed

Langs de provinciale weg N337 zijn op twee locaties wildwaarschuwingssystemen aangelegd. Dit is geweest direct ten noorden en direct ten zuiden van de kruising met de gemeentelijke weg naar Windesheim. Bij de zuidelijke is ook een faunabuis voor kleinere zoogdieren en amfibieën, gerealiseerd.
Dit knelpunt is daarmee voorlopig opgelost.