Boekelerhoek (OV 06)

Waar in Nederland?

OV 06 - Boekelerhoek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Noordoost Twente en Zuid Twente, Boekelo
Soort gebied: Beekdalbossen, beekdalen met dotterbloemgraslanden, kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, essen, graslanden en kleine bosjes. De bossen zijn vaak zeer soortenrijk (A locaties), droog, nat
Natuurgebieden: Verbinding Noordoost Twente – Zuid Twente
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Das, Boommarter), Ree, amfibieën (Boomkikker), Waterspitsmuis.
Barrière: A35, Twentekanaal, spoorlijn Hengelo Enschede
Maatregel(en): Ecoduct, raster, natuurvriendelijke oevers, kleine faunatunnel.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, ProRail, landgoedeigenaren, gemeente Enschede 
Planning: 2017 t/m 2019.


Aan weerszijden van de A35 liggen landgoederen met een rijke afwisseling van beekdalbossen, beekdalen met dotterbloemgraslanden, kleinschalig cultuurlandschap met houtwallen, essen, graslanden en kleine bosjes. De bossen zijn vaak zeer soortenrijk (A locaties). Dit gebied ligt in een belangrijke groene long tussen de steden Enschede en Hengelo en vormt (een van) de belangrijkste verbinding(en) tussen Noordoost Twente en Zuid Twente. Met de voorgenomen maatregelen zullen soorten (zie doelsoorten) meer ruimte hebben om zich te verplaatsen.