Heino (OV 07)

Waar in Nederland?

OV 07 - Heino

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ten oosten van Heino
Soort gebied: Loofbossen, naaldbossen, bloemrijke graslanden en essen met akkerbouw, droog, dekzandrug
Natuurgebieden: Landgoederen het Nijenhuis, ’t Rozendael en ’t Reelaer en dekzandrug ten oosten van Heino. Deel van het gebied is aangewezen als Natuurnetwerk
Doelsoorten: Marterachtigen (Das, Boommarter), Ree, reptielen (Hazelworm, Ringslang), amfibieën.
Barrière: N35 en spoorlijn Zwolle – Almelo
Maatregel(en): Kleine faunatunnels, raster, duiker, verkeersdrempel, klaphek, faunatunnels onder het spoor
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Raalte,landgoed ’t Reelaer
Planning: De meeste maatregelen zijn anno 2017 in voorbereiding. Kleine faunatunnel onder spoorlijn Almelo – Zwolle is inmiddels gerealiseerd


Dit onderdeel van het Natuurnetwerk bestaat uit de landgoederen Het Nijenhuis, ‘t Rozendael en ‘t Reelaer en een lange beboste dekzandrug ten oosten van Heino. De landgoederen bestaan uit een afwisseling van loofbossen, naaldbossen, bloemrijke graslanden en essen met akkerbouw. De bebossing op de dekzandrug bestaat voornamelijk uit naaldbos en eiken- en berkenbos. De N35 doorsnijdt het gebied. Door de voorgenomen maatregelen - in samenspraak met verkeersveiligheidsmaatregelen - zullen de soorten (zie doelsoorten) meer ruimte hebben om zich te verplaatsen.