Steenwijk (RV) (OV 08)

Waar in Nederland?

OV 08 - Steenwijk (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Steenwijk, A32
Soort gebied: Beeksysteem, dekzandvlakte en ruggen, nat, droog
Natuurgebieden: Gebied is onderdeel van de natte as tussen de beeksystemen Steenwijker Aa, Wapserveense Aa, Vledder Aa en het moerasgebied in Noorwest-Overijssel
Doelsoorten: Marterachtigen (o.a. Das en Boommarter), Ree, kleine zoogdieren, Otter, amfibieën, vissen
Barrière: A32, spoorlijn Steenwijk - Wolvega
Maatregel(en): Duiker met doorlopende oever
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland
Planning: Gereed


Gebied is onderdeel van de natte as tussen de beeksystemen (Steenwijker Aa, Wapserveense Aa, Vledder Aa ) en het moerasgebied in Noorwest-Overijssel. Door deze maatregel hebben de soorten (zie doelsoorten) meer ruimte gekregen om zich te verplaatsen. Bij de rijksweg A32 is een maatregel getroffen. Voor de spoorlijn is geen maatregel getroffen.