Berkum (OV 10)

Waar in Nederland?

OV 10 - Berkum

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Berkum
Soort gebied: Kievitsbloemgraslanden, droge rivierduin graslanden, droge en natte bossen, rivierengebied, beekdalen
Natuurgebieden: Vechtdal
Doelsoorten: Marterachtigen (onder andere Das, Boommarter), Otter.
Barrière: A28
Maatregel(en): Raster 
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, gemeente Zwolle
Planning: Gereed


Het Vechtdal mondt enkele kilometers noordwestelijk uit in het Zwarte water. Het Vechtdal en het Zwarte water bestaan uit een zeer rijke afwisseling van Kievitsbloemgraslanden, droge rivierduin graslanden, droge en natte bossen.

De A28 doorsnijdt het Vechtdal. Door het plaatsen van faunarasters langs de A28 is het knelpunt opgelost. De spoorbrug ter plaatse van de kruising met de Vecht is ruim gedimensioneerd en vormt als zodanig geen knelpunt.