Bathmen (OV 11)

Waar in Nederland?

OV 11 - Bathmen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Deventer, Bathmen en Diepenveen
Soort gebied: Dekzandgebied met een afwisseling van droge en natte bossen, beekbegeleidende graslanden, essen met akkers , houtsingels en poelen
Natuurgebieden: Verbinding tussen de landgoederen rond Deventer, Bathmen en Diepenveen ten noorden van de A1 en die bij Gorssel en Zutphen in Gelderland, gelegen ten zuiden van de A1
Doelsoorten: Marterachtigen (Das, Boommarter, Bunzing), Ree, Kamsalamander en Ringslang
Barrière: A1, N344, Spoorlijn Deventer – Enschede
Maatregel(en): Ecoduct tegen een bestaand viaduct, geen tunnel onder spoorlijn mogelijk
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Deventer
Planning: Realisatie 2019 - 2020


In dit gebied ligt de verbindingszone tussen de landgoederen rond Deventer, Bathmen en Diepenveen ten noorden van de A1 en die bij Gorssel en Zutphen in Gelderland, gelegen ten zuiden van de A1. Het is een kleinschalig dekzandgebied met een afwisseling van droge en natte bossen, beekbegeleidende graslanden, essen met akkers , houtsingels en poelen.

De verbindingszone wordt hier op korte afstanden doorsneden door de N344, de A1 en de spoorlijn Deventer- Enschede. Door het plaatsen van een ecoduct tegen een bestaand viaduct aan wordt het leefgebied van de soorten vergroot worden. Faunatunnel onder spoor is niet uitvoerbaar om technische redenen. Er dient nog een faunabuis onder de N344 gerealiseerd te worden.