Borne-Azelo (OV 12)

Waar in Nederland?

OV 12 - Borne-Azelo

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Tussen Almelo en Borne/ Azelo
Soort gebied: Dekzandvlakte, droge dooradering, oude hoevenlandschap
Natuurgebieden: Landgoed Twickel, verbinding tussen Zuid en Noord-Oost Twente
Doelsoorten: Marterachtigen (Das, Boommarter), Ree, Kamsalamander en Hazelworm
Barrière: A1/A35, spoorlijn Almelo / Hengelo, Twentekanaal
Maatregel(en): Grote faunatunnel gekoppeld aan natte passage onder A35 (De Doorbraak), duiker met doorlopende oever onder spoorlijn, 125 meter brede fauna-uitstapplaats in Twentekanaal en viaduct Flierhaar (A1/A35) met medegebruik fauna (4,5 m breed)
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen, ProRail, provincie Overijssel, gemeente Almelo, Borne en Hof van Twente
Planning: Gereed

Tussen Almelo en Borne/Azelo ligt het gebied dat de kern vormt van een verbindingszone tussen twee belangrijke natuurgebieden: Landgoed Twickel in het zuidwesten met de beekstelsels in noordoost Twente. De enige plek om deze ecologische verbinding vorm te geven in dit gebied is tussen Almelo en Borne.

Voor klein- en grootwild is het gebied niet erg toegankelijk en is met name de rijksweg een grote barrière. Het knelpunt is voor een groot deel opgelost door het nemen van de maatregelen.

Een van de maatregel is aangelegd in relatie met de aanleg van een nieuwe beek (de Doorbraak).                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Medegebruik fauna op viaduct Flierhaar  over de A1/A35                      De Doorbraak, grote faunatunnel met natte passage      
                                                                                                                 onder de A35

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna-uitstapplaats in het Twentekanaal