Delden-Hengelo (RV) (OV 13)

Waar in Nederland?

OV 13 - Delden-Hengelo (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Tussen Delden en Hengelo
Soort gebied: Beekdal, broekontginningslandschap, nat
Natuurgebieden: Landgoed Twickel en Zuid-oost Twente
Doelsoorten: Marterachtigen (Das, Steenmarter), Ree
Barrière: N346, A35, spoorlijn Zutphen-Hengelo, het Twentekanaal
Maatregel(en): Natuurvriendelijke oever Twentekanaal in kader onderhoud. Geen A35 en spoor   
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Overijssel
Planning: 2018/2019

Ter hoogte van Delden doorsnijdt de provinciale weg N346, de spoorlijn Zutphen-Hengelo en het Hoofdkanaal van het Twentekanaal het oostelijk en zuidelijk deel van het landgoed Twickel. Het gebied ten westen van de A35 maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk. Het gebied maakt deel uit van de voormalige robuuste verbinding Drents plateau – Zuid Twente. Daardoor is er geen financiering.