Oldenzaal (OV 14)

Waar in Nederland?

OV 14 - Oldenzaal

Gebiedsbeschrijving

Locatie: West- en oostzijde van Oldenzaal
Soort gebied: Bekengebied, naaldbossen, droge eikenberkenbossen en elzenbroekbos, natte heidegebieden en heideontginningsgebieden, droog
Natuurgebieden: Verbindingszone langs Deurningerbeek en Snoeiksbeek. Gebied verbindt de landgoederen tussen Hengelo en Oldenzaal met het bekengebied bij Saasveld
Doelsoorten: Marterachtigen (das, steenmarter), ree
Barrière: A1, Spoorlijn Hengelo –grens
Maatregel(en): Ecoduct over de A1 en meerdere faunatunnels (1992)
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, ProRail, Natuurmonumenten, gemeente Oldenzaal en Losser
Planning: Het ecoduct Boerskotten is gereed. Tunnel met medegebruik fauna onder het spoor is in uitvoering

Aan de westzijde van Oldenzaal doorsnijden de A1 en de spoorlijn de verbindingszone langs de Deurningerbeek. Deze verbindt de landgoederen tussen Hengelo en Oldenzaal met het bekengebied bij Saasveld. De landgoederen bestaan uit naaldbossen, droge eikenberkenbossen en elzenbroekbos, natte heidegebieden en heideontginningsgebieden.

Aan de oostkant van Oldenzaal doorsnijden de A1 en de spoorlijn de stuwwal en het daarop gelegen landgoed Boerskotten. Hier is bij de aanleg een ecoduct gerealiseerd. De natuurgebieden op de Stuwwal bestaan uit zeer soortenrijke bossen op keileem en tertiaire klei, soortenrijke graslanden, natte heide, houtsingels en poelen.

Met de beoogde maatregelen ontstaat er meer ruimte voor de soorten om zich te verplaatsen.

Ecoduct Boerskotten over de A1