Haaksbergen (OV 15)

Waar in Nederland?

OV 15 - Haaksbergen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Haaksbergen
Soort gebied: Bossen, heidevelden en kleinschalig cultuurlandschap, dekzandvlakte en ruggen
Natuurgebieden: Landgoed Lankheet
Doelsoorten: Marterachtigen (Das, Boommarter), amfibieën (kikker), reptielen.
Barrière: N18
Maatregel(en): Duiker met doorlopende oever
Samenwerking met: Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Haaksbergen
Planning: Gereed

Ten oosten van de N18 Haaksbergen-Eibergen (Gelderland) ligt het Lankheet, een landgoed met een afwisseling van bossen, heidevelden en kleinschalig cultuurlandschap. De Buurserbeek stroomt door het landgoed en passeert de weg. De Buurserbeek is een ecologische verbinding die zowel in Overijssel als Gelderland ligt.

Het knelpunt is opgelost. Door de getroffen maatregel zullen soorten (zie doelsoorten) meer ruimte hebben om zich te verplaatsen.