Notter- & Wierdense Veld (OV 16)

Waar in Nederland?

OV 16 - Notter- & Wierdense Veld

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Wierdense Veld en het Notterveld
Soort gebied: Bos-,heide-, en hoogveenlandschap
Natuurgebieden: Verbinding Wierdense Veld en Notterveld
Doelsoorten: Reptielen (onder andere Gladde slang, Zandhagedis, Amfibieën (Heikikker), zoogdieren (Ree, Das, Franjestaart), vogels (Nachtzwaluw) en insecten (Heideblauwtje).
Barrière: N35 en Spoorlijn Nijverdal - Wierden
Maatregel(en): Ecoduct en Raster
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, roRail, gemeenten Hellendoorn en Wierden, Landschap Overijssel en landgoed Notterveld
Planning: 2019 t/m 2021

Gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk. De belangrijkste infrastructurele knelpunten zijn de N35 en de spoorverbinding Nijverdal-Wierden. Deze doorsnijden nu het Wierdense Veld en het Notterveld.

Het opheffen van deze doorsnijding heeft tot doel om deze gebieden te verbinden zodat minder mobiele en beschermde soorten planten en dieren van het bos-, heide-, en hoogveenlandschap met elkaar verbonden worden. Met het opheffen van deze doorsnijding door middel van aanleg van een ecoduct worden deze ecosystemen versterkt.

Schets van de te realiseren ecoducten over de N35 en spoorlijn Nijverdal - Wierden