Enter-Deldenerbroek (RV) (OV 17)

Waar in Nederland?

OV 17 - Enter-Deldenerbroek (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Enter
Soort gebied: Oude Hoevenlandschap, Dekzandvlakte en Ruggen
Natuurgebieden: Verbinding Holterberg-Haaksbergerveen (voormalig Robuuste Verbindingszone)
Doelsoorten: Zoogdieren (Waterspitsmuis, Boommarter, Ree, Das).
Barrière: Regge en A1
Maatregel(en): Faunauittreedplaats, faunatunnel
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel
Planning: 2019/ 2020

Het knelpunt ligt in de voormalige robuuste verbindingszone Holterberg-Haaksbergerveen ter hoogte van de kruising Regge met rijksweg A1 en in het verlengde hiervan de van damwanden voorziene zijtak Twentekanaal. De doelstelling is (lokale) natuurversterking van landbouwpercelen en natuurgebieden in het Natuurnetwerk.

De A1 is een barrière in die verbinding. Het kanaal met zijn steile oevers vormt voor de zoogdieren een harde barrière