Balkbrug- RW N48 (RV) (OV 18)

Waar in Nederland?

OV 18 - Balkbrug- RW N48 (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Balkbrug
Soort gebied: Jong heide en ontginningslandschap, dekzand en ruggen
Natuurgebieden: Verbinding tussen Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau
Doelsoorten: Reptielen (Hazelworm), zoogdieren (Ree, Boommarter, Das) en insecten (vlinders).
Barrière: N48 en provinciale weg tussen Balkbrug en N48
Maatregel(en): Plaatsing wildwaarschuwing systemen langs de provinciale weg
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel
Planning: Gereed, wordt nog onderzocht of maatregel voldoende is


Het knelpunt ligt ten oosten van Balkbrug, westelijk en langs de N48, en maakt onderdeel uit van de voormalige robuuste verbindingszone Drents Plateau - Sallandse Heuvelrug. De fysieke breedte van deze RVZ is ter hoogte van Balkbrug het kleinst. Een optimale grondbenutting, inrichting en adequate ontsnippering kan een bottleneckwerking ter plekke voorkomen.

Ter plaatse van de provinciale weg is een passende maatregel getroffen. Langs de rijksweg N48 is een raster aangebracht. Het N48 knelpunt is voor een groot deel opgelost.