Projecten in Utrecht

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in utrecht
UT 01: Doorn
UT 02: Leusden
UT 03: Huis ter Heide
UT 04: OpHees
UT 05: Maarsbergen
UT 06: Odijk
UT 07: Emminkhuizen
UT 08: Overberg
UT 09: Baarn
UT 10: Huizen
UT 11: Harmelen
UT 12: Abcoude
UT 13: Loenersloot
UT 14: Breukelen
UT 15: Linschoten
UT 16: Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal
UT 17: Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal
UT 19: Vianen
UT 20: Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek

Projecten in Utrecht

Stand van zaken

Inmiddels is het grootste deel van de MJPO ontsnipperingsmaatregelen in de provincie Utrecht uitgevoerd. Bij de Rijkswegen A1, A2, A12, A27, A28, het spoor Utrecht - Arnhem en Utrecht - Amersfoort zijn alle geplande ecoducten en faunapassages gebouwd. Door de ontsnipperingsmaatregelen aan de A12 is in 2013 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uitgebreid met bos- en heideterreinen tot een aaneengesloten natuurgebied van 10.000 ha. Samen met de ecoducten die de provincie Utrecht heeft gebouwd over de provinciale wegen is het natuurnetwerk op de Utrechtse Heuvelrug vrijwel gereed.

Provinciaal voordeel

De natuur in de provincie Utrecht heeft ook baat bij de ecoducten en faunapassages in de provincie Noord - Holland. Voor het Utrechtse deel van de Vechtplassen is de natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen van belang. De ecoducten over en faunapassages onder de A27, het spoor Utrecht - Hilversum en de provinciale weg N417 bij Zwaluwenberg sluiten aan op het ecoduct Ophees (over het spoor bij Den Dolder) en de vier ecoducten over de A28 en N237 in Hart van de Heuvelrug. Daarmee ontstaat een natuurverbinding tussen Het Goois Natuurreservaat en het centrale deel van de Heuvelrug.

Monitoring

Uit monitoring blijkt dat de ecoducten vanaf het begin gebruikt worden door een groot aantal diersoorten dat karakteristiek is voor de betreffende natuurgebieden. Als na enkele jaren de bodemvorming en vegetatieontwikkeling verder op gang is gekomen zullen ook de meer kritische planten en dieren hun weg gaan vinden over de ecoducten. De komende jaren worden de tussenliggende gebieden voor natuur verder ontwikkeld en het beheer en de monitoring van de ontsnipperingsmaatregelen verder verfijnd.

Vervolg

Bij de onderdoorgang van de rivier de Eem bij de A1 bij Baarn is een ontsnipperingsproject gereed gekomen Fauna-uittreedplaatsen bij het Amsterdam - Rijnkanaal zijn de afgelopen jaren op twee locaties aangelegd o.a als onderdeel van het gecombineerde fietsbrug – natuurproject bij Nigtevecht. Met waarnemingen van de otter in het Vechtplassengebied en recent bij Nieuwkoop en Woerden is dit actueel geworden.

ProRail heeft ook nog enkele projecten in voorbereiding. Onder andere een grote faunatunnel bij het Valleikanaal onder het spoor Utrecht - Arnhem. De provincie Utrecht gaat samen met verschillende partners nog enkele ecoducten en een grote faunatunnel bouwen in het zuidelijke deel van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en aan de stadsrand van Utrecht. In 2014 wordt het ecoduct over de N237 bij Soesterberg gebouwd en in 2018 is het ecoduct over de N227 tussen Maarn en Doorn gereed gekomen. Het ecoduct over de N226 tussen Maarsbergen en Elst is nog in voorbereiding.