Projecten in Utrecht

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in utrecht
UT 01: Doorn
UT 02: Leusden
UT 03: Huis ter Heide
UT 04: OpHees
UT 05: Maarsbergen
UT 06: Odijk
UT 07: Emminkhuizen
UT 08: Overberg
UT 09: Baarn
UT 10: Huizen
UT 11: Harmelen
UT 12: Abcoude
UT 13: Loenersloot
UT 14: Breukelen
UT 15: Linschoten
UT 16: Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal
UT 17: Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal
UT 18: Nieuwersluis Amsterdam Rijnkanaal (RV)
UT 19: Vianen
UT 20: Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek

Projecten in Utrecht

Stand van zaken

In 2014 is het grootste deel van de MJPO ontsnipperingsmaatregelen in de provincie Utrecht uitgevoerd. Bij de Rijkswegen A12, A27, A28, het spoor Utrecht - Arnhem en Utrecht - Amersfoort zijn alle geplande ecoducten en faunatunnels gebouwd. Door de ontsnipperingsmaatregelen aan de A12 is in 2013 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uitgebreid met bos- en heideterreinen tot een aaneengesloten natuurgebied van 10.000 ha. Samen met de ecoducten die de provincie Utrecht heeft gebouwd over de provinciale wegen is het natuurnetwerk op de Utrechtse Heuvelrug vrijwel gereed.

Provinciaal voordeel

De natuur in de provincie Utrecht heeft baat bij de recent gebouwde ecoducten en faunatunnels in de provincie Noord - Holland. Voor het Utrechtse deel van de Vechtplassen is de natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen van belang. De ecoducten over de A27, het spoor Utrecht - Hilversum en de provinciale weg N417 bij Zwaluwenberg sluiten aan op het ecoduct Ophees (over het spoor bij Den Dolder) en de vier ecoducten over de A28 en N237 in Hart van de Heuvelrug. Daarmee ontstaat een natuurverbinding tussen Het Goois Natuurreservaat en het centrale deel van de Heuvelrug.

Monitoring

Uit monitoring blijkt dat de ecoducten vanaf het begin gebruikt worden door een groot aantal diersoorten dat karakteristiek is voor de betreffende natuurgebieden. De komende jaren worden de tussenliggende gebieden voor natuur en het beheer en de monitoring van de ontsnipperingsmaatregelen verder verfijnd.

Vervolg

Bij de onderdoorgang van de rivier de Eem bij de A1 bij Baarn is een ontsnipperingsproject in voorbereiding. Dit wordt bij de wegreconstructie meegenomen. Fauna-uittreeplaatsen bij het Amsterdam - Rijnkanaal worden de komende jaren op twee locaties gebouwd als onderdeel van technische projecten. Met waarnemingen van de otter in het Vechtplassengebied en recent bij Nieuwkoop is dit actueel geworden.

ProRail heeft ook nog enkele projecten in voorbereiding. Onder andere een grote faunatunnel bij het Valleikanaal onder het spoor Utrecht - Arnhem. De provincie Utrecht gaat samen met verschillende partners nog enkele ecoducten en een grote faunatunnel bouwen in het zuidelijke deel van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en aan de stadsrand van Utrecht. In 2014 wordt het ecoduct over de N237 bij Soesterberg gebouwd.