Loenersloot (UT 13)

Waar in Nederland?

UT 13 - Loenersloot

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A2, provinciale weg N201, Geuzensloot 
Soort gebied: Moeraskernen en veenriviertjes
Natuurgebieden: De maatregelen vormen een onderdeel van een natuurverbinding tussen de moerassen van de Vechtplassen met de rivier de Vecht met natuuroevers en de Vinkeveense en Nieuwkoops Plassen. De veenriviertjes vormen aansluitend een kleinschaliger natuurnetwerk in het gebied
Doelsoorten: Ree, Otter, Ringslang en stapsteen voor kleine zoogdieren, amfibieën en insecten
Barrière: A2
Maatregel(en): Onder de A2 is een 150 m brede ecologische passage (brug met doorlopende oevers) aangelegd met water en legakkers
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht
Planning: Gereed

Het knelpunt maakt, evenals knelpunten Abcoude UT12 en Breukelen UT 14, onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht - Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit de realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.