Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal (UT 16)

Waar in Nederland?

UT 16 - Nigtevecht Amsterdam-Rijnkanaal

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Amsterdam - Rijnkanaal Nigtevecht
Soort gebied: Moeraskernen, veenriviertjes
Natuurgebieden: Veenriviertjes Gein en Angstel met natuuroevers en stapstenen, Fort Abcoude, Abcoudermeer, rivier de Vecht, Vechtplassen
Doelsoorten: Ree, kleine marterachtigen, Ringslang. In de toekomst de Otter
Barrière: Amsterdam - Rijnkanaal
Maatregel(en): Inrichten natuurgebied langs het kanaal, moeras en schraalland en fauna uittreedplaatsen, natuuroevers
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, gemeenten de Stichtse Vecht en de Ronde Venen, provincies Noord- Holland en Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Planning: Uitvoering 2017 – 2018 in combinatie met de bouw van een fietsbrug over het Amsterdam - Rijnkanaal

Het knelpunt maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht - Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.