Nieuwersluis Amsterdam Rijnkanaal (RV) (UT 18)

Waar in Nederland?

UT 18 - Nieuwersluis Amsterdam Rijnkanaal (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Amsterdam – Rijnkanaal Nieuwe Wetering, Nieuwersluis
Soort gebied: Plassengebied, veenweiden, veenriviertjes
Natuurgebieden: Vechtplassen, landgoederen Sterreschans en Over Holland, rivier de Vecht, Vinkeveense Plassen, veenweidegebied, veenriviertjes Aa en Angstel, Geuzensloot met faunapassage A2 Utrecht 13 Loenersloot
Doelsoorten: Ree, Hermelijn, Dwergmuis, Ringslang. In de toekomst de Otter
Barrière: Amsterdam Rijnkanaal, spoor Utrecht - Amsterdam, provinciale weg N402 langs de Vecht
Maatregel(en): Uitwerkingen natuuroevers Amsterdam Rijnkanaal, grote faunatunnel onder het spoor inrichten voor natuur
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Utrecht, landgoedeigenaren, gemeente Stichtse Vecht
Planning: de planning voor de gewenste maatregelen is onbekend. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zal het knelpunt in het kader van een andere ontwikkeling/project worden aangepakt.


Nieuwersluis, Vinkeveens plassen en Amsterdam-Rijnkanaal. De verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Nieuwersluis vormt een mogelijkheid om de Vinkeveense Plassen, De Botshol en de Oostelijke Vechtplassen met elkaar te verbinden. Delen van de plassengebieden zijn binnen het Natuurnetwerk Nederland aangewezen als Natura 2000 gebied. Vanaf de Vinkeveense Plassen tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal zijn inmiddels diverse werken aan A2 en spoor gerealiseerd in het kader van deze verbindingszone.