Doorn (UT 01)

Waar in Nederland?

UT 01 - Doorn

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A12 zuidelijke deel Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: Bos-, heide-en vennengebied
Natuurgebieden: Boswachterij Austerlitz, Noordhout, Maarnse berg, Kaapse Bossen, vennen en heide Leersumse Veld
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Hazelworm, insecten
Barrière: A12, spoor Utrecht - Arnhem
Maatregel(en): Ecoduct Mollebos, grote faunatunnel, kleine faunatunnels, vleermuiskelder, zonering recreatiebedrijven, heideherstel, ecoducten over provinciale wegen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, particuliere landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, het recreatieschap, provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, landgoederen en bedrijven.
Planning: Gereed


De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide-en vennengebied van het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is tevens het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug dat sinds 2013 aan twee zijden van de infrastructuur ligt. In het kader van het Nationaal Park vindt intensief overleg plaats over gewenste natuurvoorzieningen aan wegen, hekwerken, beheer van terreinen en aan recreatieve voorzieningen. De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide-en vennengebied waarin terreinen liggen van Stichting Het Utrechts Landschap, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, particuliere landgoedeigenaren en het recreatieschap.
Ten zuiden van het ecoduct Mollebos bouwt de provincie Utrecht aansluitend een ecoduct over de provinciale weg N226 tussen Maarn en Doorn ( 2017) en over de N227 Maarsbergen – Leersum (2019)