Huis ter Heide (UT 03)

Waar in Nederland?

UT 03 - Huis ter Heide

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A28, Centrale deel Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: Bosgebied met overgang naar de voormalige Vliegbasis Soesterberg
Natuurgebieden: Voormalige Vliegbasis Soesterberg, landgoederen Beukbergen en Sterrenberg, Boswachterij Austerlitz
Doelsoorten: Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Hazelworm, Amfibieën en insecten
Barrière: A28, provinciale weg N237, spoor Utrecht – Amersfoort
Maatregel(en): Ecoduct Sterrenberg, natuurmaatregelen voormalige Vliegbasis Soesterberg, ecoduct Boele Staal over de provinciale weg N237, kleine faunatunnels onder het spoor, omvormingsbeheer van bossen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, particuliere landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, het recreatieschap, provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, landgoederen en bedrijven.
Planning: in 2017-2018 worden de tunnels onder het spoor geplaatst.

De A28 doorsnijdt het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. Het is een belangrijk bos- en heidegebied. De Stichting Het Utrechts Landschap heeft terreinen in de omgeving in bezit. In het gebied loopt een gebiedsgericht proces onder regie van de provincie: Hart van de Heuvelrug. (Zie verder knelpunt UT 2. Leusden). Voor sommige doelsoorten vormen hekken en de provinciale weg N413 nog belangrijke obstakels.