Odijk (UT 06)

Waar in Nederland?

UT 06 - Odijk

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Spoor Utrecht - Arnhem, A12, westelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug op de overgang naar de landgoederenzone van het Kromme Rijngebied, landgoederen Wulperhorst en Rijnwijck
Soort gebied: De overgangen van de Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn met landgoederen met vochtige loofbossen (kwelgevoed), plaatselijk schraalgraslanden, Kromme Rijn met nevengeulen en eilanden
Natuurgebieden: Landgoederen Oostbroek, Wulperhorst, Bornia, Rijnwijck en Beerschoten, Kromme Rijn met nevengeulen, eilanden en natuuroevers, divers natuurontwikkelingsprojecten van Rijk en waterschap langs de Kromme Rijn
Doelsoorten: Ree, Das, Boommarter, Ringslang, amfibieën en libellen
Barrière: A12, spoorlijn Utrecht – Arnhem, lokale wegen
Maatregel(en): Grote faunatunnel onder de A12, bij landgoed Beerschoten - Odijk, grote faunatunnel bij landgoed Rijnwijck en de Rijnwijckse Wetering, passage bij de Kromme Rijn A12, ecologische zone met natuuroevers langs de A12 tussen Bunnik en Odijk. Handhaven van de bestaande voetgangerstunnel bij het Grand Canal bij het landgoed Wulperhorst onder het spoor Utrecht – Arnhem en extra faunatunnel voor kleine zoogdieren zoals de Das. Oversteek over het spoor voor Reeën bij landgoed Rijnwijck
Samenwerking met: Het Utrechts Landschap, Werkgroep Natuurlijk Zeist West
Planning: Gereed


De A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem doorsnijden de landgoederenzone op de overgang van het Kromme Rijngebied met de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. De biotooptypen zijn vochtige loofbossen (kwelgevoed) en plaatselijk schraalgraslanden. In de omgeving zijn diverse natuurontwikkelingsgebieden ingericht. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A12 en spoorlijn Utrecht-Arnhem was een belangrijk knelpunt in het gebied.