Overberg (UT 08)

Waar in Nederland?

UT 08 - Overberg

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A12, spoorlijn Utrecht-Arnhem, flank van de Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: Afwisselend agrarisch landschap, dassenpopulatie op de flank van de Utrechtse Heuvelrug en de overgang naar Gelderse Vallei
Natuurgebieden: Landgoederen, overgangen naar de Utrechtse Heuvelrug
Doelsoorten: Das, amfibieën
Barrière: A12, spoor Utrecht-Arnhem
Maatregel(en): Kleine faunatunnels
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer
Planning: Gereed

Door middel van verschillende kleine faunatunnels onder de A12 en de spoorlijn kan er uitwisseling van dassen, andere kleine zoogdieren en amfibieën plaatsvinden tussen deze voorheen gescheiden leefgebieden.