Huizen (UT 10)

Waar in Nederland?

UT 10 - Huizen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27 Eemmeer & Gooimeer
Soort gebied: Open agrarische gebied van Eemland met weidevogels, Natura 2000 Vogelrichtlijngebied Eemmeer & Gooimeer, rietlanden en moerasbos langs de zuidoever en landhoofd van de A27 
Natuurgebieden: Eemmeer & Gooimeer Natura 2000, Eemland agrarisch gebied met o.a. weidevogel- en water (natuur) doelstellingen.
Doelsoorten: Das, Kamsalamander, Ringslang, Rugstreeppad, Hazelworm, amfibieën, vogels. In de toekomst de Otter.
Barrière: A27
Maatregel(en): Duiker met doorlopende oever, vogelwal en brug met doorlopende oever.
Samenwerking met: gemeente Laren, in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer
Planning: Gereed 


Samen met NH 13 vormt UT 10 één knelpunt. De zuidoever van het Eemmeer met delen van het gebied Eemland zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De A27 vormt een barrière in dit gebied voor oevergebonden dieren en trekvogels. Daarnaast vormt de A27 een barrière voor dieren van vochtige en droge bossen.
In 1996 is een faunatunnel gerealiseerd in de A27. Omdat deze faunatunnel in het kader van de ontwikkeling van de Blaricummermeent niet functioneel kon blijven, heeft gemeente Laren in samenwerking met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer een ecologische verbinding onder de A27, langs de oever van het Eemmeer ter hoogte van de Stichtse Brug, aangelegd. Deze brede doorlopende oever vervangt de kleine faunatunnel onder de A27.
Tevens is langs de A27 over grote lengte een zogenaamde vogelwal aangelegd. Deze wal heeft de functie om vogels te ‘dwingen’ op grotere hoogte de rijksweg te passeren om aanrijdingen te voorkomen.