Maarsbergen (UT 05)

Waar in Nederland?

UT 05 - Maarsbergen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A12 Oostelijke flank Utrechtse Heuvelrug, landgoed Ringelpoel, Leersumse Veld
Soort gebied: Bos met overgang naar half open landschap van de Gelderse vallei en het Leersumse Veld met een afwisseling van bos, heide en vennen
Natuurgebieden: Landgoed Ringelpoel, Leersumse Veld
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Hazelworm, insecten
Barrière: A12, spoor Utrecht - Arnhem
Maatregel(en): Ecoduct Rumelaar, kleine faunatunnels, duiker met doorlopende oever, amfibieën poelen, uitbreiding bos, heideherstel
Samenwerking met: Landgoederen, ProRail, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg, recreatieschap
Planning: Gereed

De A12 en het spoor Utrecht-Arnhem doorsnijden het bos-, heide- en vennengebied van het zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is tevens het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug dat aan twee zijden van de infrastructuur ligt. In het kader hiervan vindt intensief overleg plaats over gewenste voorzieningen aan wegen, hekwerken, beheer van terreinen en recreatieve voorzieningen. In de omgeving liggen terreinen van de Stichting Het Utrechts Landschap, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en van landgoedeigenaren/particulieren en het recreatieschap.