Harmelen (UT 11)

Waar in Nederland?

UT 11 - Harmelen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A12 Molenvliet
Soort gebied: Open veenweidegebied met weilanden, sloten en bredere weteringen
Natuurgebieden: Ten noorden van de A12, Landgoed Haarzuilens, Het Vijverbos De kievit en de Hollandse kade bij Harmelen, moeras en natuuroever en plassen Snel en Polanen bij Woerden. Ten zuiden van de A12 Landgoed Linschoten, ontwikkeling van bos en recreatieterreinen langs de Hollandse IJssel bij IJsselstein
Doelsoorten: Kleine zoogdieren, amfibieën en marterachtigen. In de toekomst de Otter
Barrière: A12
Maatregel(en): Duiker met doorlopende oever, moerasontwikkeling bij natuurterrein de Kievit bij Harmelen, bosaanleg bij het landgoed Linschoten, bos aanleg bij Haarzuilens.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat 
Planning: Gereed

De A12 doorsnijdt het deels verstedelijkte veenweidegebied ten westen van Utrecht. Het knelpunt maakt onderdeel uit van een verbindingszone tussen de Hollandse IJssel en het park Haarzuilens, die gericht is op het biotooptype vochtige loofbossen en schraallanden. Het is één van de weinige plekken waar een onderdoorgang van de A12 mogelijk is. De Bijleveldse Molenvliet kruist hier de A12. Ter plekke is een nieuwe aansluiting op de A12 gerealiseerd.