Leusden (UT 02)

Waar in Nederland?

UT 02 - Leusden

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A28 centrale deel Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: Grootste aaneengesloten bos- en heidegebied in de provincie Utrecht met eeuwenoude eikenstrubben
Natuurgebieden: Voormalige Vliegbasis Soesterberg, Militaire terreinen De Stompert, de Vlasakkers, de Oude Kamp, Den Treek-Henschoten en de Leusderheide
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Hazelworm, insecten
Barrière: A28, spoorlijn Utrecht Amersfoort, provinciale weg N227 en N237 
Maatregel(en): Ecoduct Leusderheide, heideherstel, natuurmaatregelen voormalige Vliegbasis Soesterberg, ecoduct Beukbergen over de provinciale weg N237
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Defensie, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, particuliere landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, het recreatieschap, provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Soest, landgoederen en bedrijven
Planning: Gereed 

De A28 doorsnijdt sinds 1986 het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. Het is een belangrijk bos- en heidegebied. Het militair oefenterrein Leusderheide is door jarenlang natuurgericht terreinbeheer omgevormd tot een waardevol heidegebied. Plaatselijk komen eeuwenoude eikenstrubben voor. De Stichting Het Utrechts Landschap heeft ook terreinen in de omgeving in bezit. In het gebied loopt een gebiedsgericht proces onder regie van de provincie: Hart van de Heuvelrug. Ter hoogte van de Leusderheide sluiten de corridors aan op het landgoed Den Treek - Henschoten en de landgoederenzone in de Gelderse Vallei richting Barneveld en Veluwe. Barrièrewerking en versnippering van leefgebied door Rijksweg A28, provinciale weg N227 en spoorlijn Den Dolder-Amersfoort zijn opgelost door de bouw van ecoducten. Het ecoduct Boele Staal over de provinciale weg N237 zorgt voor aansluiting op de Oude Kamp en de Vlasakkers. Het ecoduct Treeker Wissel over de provinciale weg N227 zorgt voor aansluiting op het landgoed Den Treek - Henschoten. Het ecoduct Op Hees over het spoor Utrecht - Amersfoort zorgt voor een verbinding via de voormalige Vliegbasis Soesterberg naar het landgoed Pijnenburg en de bossen van de Vuursche. De barrièrewerking van de N234 bij Pijnenburg wordt de komende jaren door de provincie aangepakt. Voor sommige doelsoorten vormen rasters en de provinciale weg N413 nog belangrijke obstakels.