OpHees (UT 04)

Waar in Nederland?

UT 04 - OpHees

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Spoor Utrecht - Amersfoort, centrale deel Utrechtse Heuvelrug met aansluiting op het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug
Soort gebied: Bosgebied met overgang naar de voormalige Vliegbasis Soesterberg en de bossen rond de Lage Vuursche richting het Goois natuurreservaat in Noord - Holland
Natuurgebieden: Vlasakkers, De Stompert, voormalige Vliegbasis Soesterberg, de Lange en Korte Duinen bij Soest, landgoed Pijnenburg en de bossen van de Vuursche
Doelsoorten: Edelhert, Ree, Das, Boommarter, Zandhagedis, Hazelworm en insecten
Barrière: Spoor Utrecht - Amersfoort en Utrecht - Baarn
Maatregel(en): Ecoduct Op Hees
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, ProRail, Staatbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, particuliere landgoedeigenaren, recreatiebedrijven, het recreatieschap, provincie Utrecht, gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Soest, landgoederen en bedrijven
Planning: Gereed


Ter hoogte van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder heeft ProRail een ecoduct gerealiseerd over het spoor Utrecht - Amersfoort / Utrecht - Baarn. Het ecoduct maakt deel uit van de twee ecologische corridors in Hart van de Heuvelrug. Op deze plek komen de oostelijke en westelijke corridor samen. Het ecoduct over het spoor realiseert een verbinding tussen het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug en de bossen rond de Lage Vuursche richting het Goois natuurreservaat in Noord - Holland.