Breukelen (UT 14)

Waar in Nederland?

UT 14 - Breukelen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A2, Spoor Utrecht – Amsterdam omgeving Breukelen
Soort gebied: Deels verstedelijkt veenweidegebied, aansluitend op Polder Kortrijk, open veenweidegebied 
Natuurgebieden: Kasteel Haarzuilens, terreinen langs de Groote Heijcop, terreinen langs de A2 en het spoor Woerden - Breukelen
Doelsoorten: Ree, Ringslang, amfibieën, marterachtigen
Barrière: A2, spoorlijn Utrecht- Amsterdam
Maatregel(en): Natuurvriendelijke oevers, duikers met doorlopende oevers, twee kleine faunatunnels, brug met doorlopende oevers. 
Samenwerking met: ProRail, Rijkswaterstaat
Planning: Gereed

Het knelpunt maakt, evenals knelpunten Abcoude UT 12 en Loenersloot UT 13, onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht - Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.