Linschoten (UT 15)

Waar in Nederland?

UT 15 - Linschoten

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A12 Korte Linschoten ten oosten van Woerden bij Snel en Polanen en ten zuiden van Harmelen
Soort gebied: Deels verstedelijkt veenweidegebied langs de Korte Linschoten, deels vergraven veenriviertje
Natuurgebieden: Korte Linschoten, landgoed Linschoten, natuuroever en plassen Snel en Polanen bij Woerden
Doelsoorten: Kleine zoogdieren, amfibieën en marterachtigen. In de toekomst de Otter
Barrière: A12
Maatregel(en): Duiker met doorlopende oever, stobbewal
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Planning: Gereed


De A12 doorsnijdt het deels verstedelijkte veenweidegebied ten westen van Utrecht. De knelpunten die hierdoor ontstaan, liggen in de verbindingszone tussen Hollandse IJssel en Oude Rijn, die gericht is op het biotooptype vochtige loofbossen en schraallanden.