Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal (UT 17)

Waar in Nederland?

UT 17 - Schalkwijk Amsterdam-Rijnkanaal

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Schalkwijk Amsterdam – Rijnkanaal
Soort gebied: Kanaal, landgoederen met grote soortenrijkdom
Natuurgebieden: Kromme Rijn, uiterwaarden langs de rivier de Lek, stapstenen langs het Amsterdam Rijnkanaal
Doelsoorten: Ree, Hermelijn, Dwergmuis, Ringslang, Patrijs. In de toekomst de Otter
Barrière: Amsterdam – Rijnkanaal
Maatregel(en): Fauna uittreedplaatsen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht
Planning: Gereed

Het Amsterdam-Rijnkanaal veroorzaakt barrièrewerking en versnippering van leefgebieden van dieren. Het kanaal is over grote lengte voor fauna niet uittreedbaar/ passeerbaar. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt in dit gebied op verschillende locaties een barrière voor de regionale ecologische verbindingszone tussen de Kromme Rijn - Langbroek en Lek.