Abcoude (UT 12)

Waar in Nederland?

UT 12 - Abcoude

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A2 veenriviertjes Winkel en Holendrecht
Soort gebied: Veenriviertjes, veenweidegebied, moeraskernen
Natuurgebieden: Veenriviertjes Winkel en Holendrecht met natuuroevers en stapstenen, Fort Abcoude, Abcoudermeer, Vinkeveense Plassen, Botshol
Doelsoorten: Kleine zoogdieren, amfibieën en marterachtigen. In de toekomst de Otter
Barrière: A2
Maatregel(en): Duikers met doorlopende oevers, realisatie moerasgebieden, passage voor Reeën
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
Planning: Gereed


Het knelpunt Abcoude maakt, evenals knelpunten Loenersloot UT 13 en Breukelen UT 14, onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Ook knelpunten aan het Amsterdam - Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht - Amsterdam worden in dit kader aangepakt. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de moeraskernen en hun onderlinge verbindingen, meestal langs veenriviertjes. De maatregelen bestaan uit de realisatie van moerasgebieden door de aankoop en inrichting van al aangewezen gebieden, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières aan wegen, spoorwegen en kanalen.