Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek (UT 20)

Waar in Nederland?

UT 20 - Heiligenbergerbeek, Valleikanaal, Barneveldsebeek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Gelderse Vallei
Soort gebied: Halfopen tot besloten agrarisch landschap met landgoederen en vergraven beken. 
Natuurgebieden: Landgoederen tussen Amersfoort, Woudenberg en Scherpenzeel, beken met natuuroevers en hergraven meanders
Doelsoorten: Das, vissen, libellen, insectensoorten gebonden aan stromend water
Barrière: A28
Maatregel(en): Verlengen en aanpassen bestaande duikers met doorlopende oevers, aanleggen kleinere faunavoorzieningen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Eem, provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Amersfoort en Leusden
Planning: Gereed

Deze drie waterlopen, beken, voeren van oudsher het water af vanuit de Gelderse Vallei richting Amersfoort. Daar komen ze nabij het centrum van Amersfoort samen en stromen verder als de rivier de Eem UT 9 Baarn, die na ongeveer 19 km uitmondt in het Eemmeer. Het is een vrij compleet riviersysteem van bron tot monding, dat aan de oostkant van Amersfoort wordt doorsneden door de A28. Door waterkwaliteitsverbetering en nieuwe natuurprojecten worden de beken en oevers opnieuw belangrijk voor kleine zoogdieren (Das), vissoorten, amfibieën en libellen en karakteristieke insectensoorten die aan stromend water zijn gebonden.