Hoogh Plaatweg (ZE 01)

Waar in Nederland?

ZE 01 - Hoogh Plaatweg

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Ten noorden Oosterscheldekering aan de zuidkust Schouwen Duiveland
Soort gebied: Zilte- en overstromingsgrasland
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Landgebonden roofdieren en overige kleine zoogdieren
Barrière: N57
Maatregel(en): Loopstroken en stobbenwal onder viaduct.
Samenwerking met: Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen.
Planning: uitvoering in 2017


Aan de noordzijde van de Oosterscheldekering doorkruist de N57 een duingebied en moerasachtig gebied. De N57 is een barrière voor het uitwisselen van de populatie dieren aan de westzijde en oostzijde van de N57.