Prunje (ZE 03)

Waar in Nederland?

ZE 03 - Prunje

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Moerasgebied aan de zuidkust Schouwen, grenst aan Oosterschelde
Soort gebied: Moeras, natte en zilte graslanden
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
 Kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis)
Barrière: N59
Maatregel(en): Duiker met loopstroken en droge duiker. Een derde duiker is geoptimaliseerd
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd


Dit gebied maakt deel uit van Plan Tureluur. Plan Tureluur is een natuurontwikkelingsproject dat 44 gebieden beslaat rond de Oosterschelde. In 2001 is begonnen met uitgebreide werkzaamheden in het zuidoostelijke deel van het natuurontwikkelingsgebied. Later is ook ten noorden van de N59 de natuurontwikkeling gerealiseerd. Hierdoor loopt de rijksweg N59 dwars door het natuurgebied. Het gebied ingericht als brak water moeras. Het gebied wordt zoveel mogelijk beheerd middels begrazing en waterhuishouding.
In het gebied zijn nu vogels van natte en zilte graslanden te vinden. Verder is in het gebied een bolwerk van de noordse woelmuis. Door deze laatste soort is het gebied aangemeld als Natura 2000 gebied. Het natuurgebied is aan weerszijden van de rijksweg ingericht als een natuurlijke eenheid waar de weg nu als vreemd element doorheen loopt.

Doorlopende oever onder de N59 Prollemsluis

 
Duikers onder de N59 Gasthuisdreef