Schelde-Rijn verbinding (RV) (ZE 06)

Waar in Nederland?

ZE 06 - Schelde-Rijn verbinding (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Hogerwaardpolder op Zuid Beveland ten zuiden van Markizaat
Soort gebied: Kanaal ten westen van Natura 2000 gebied Markizaat
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Zoogdieren (o.a. Ree).
Barrière: Oevers met grote stortstenen
Maatregel: Fauna uittreed plaats
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd.


De Hogerwaardpolder ten oosten van de ScheldeRijnverbinding moet worden verbonden met de Bathpolder ten westen van de ScheldeRijnverbinding. De doelsoorten ree en bunzing moeten de ScheldeRijnverbinding en het Bathse spuikanaal over kunnen steken. De oevers van de ScheldeRijnverbinding zijn ingericht met grote stortstenen. De reeën die de ScheldRijnverbinding over zwemmen, komen vermoeid uit het water. Doordat er grote gaten zitten tussen de stortstenen, kunnen de reeën hun poten breken als ze er tussenkomen. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.