Sluis-Krabbekreek (ZE 07)

Waar in Nederland?

ZE 07 - Sluis-Krabbekreek

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Krabbebeek ten oosten van Sluis op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Grasland grenzend aan kreken, natte dooradering
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Kleine zoogdieren en amfibieën
Barrière: N253
Maatregel(en): Droge faunabuis
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd


Ten noorden van de weg liggen graslanden die grenzen aan kreken en sloten die doorsneden worden door de weg. Het NNN wordt hier door de N253 (voorheen N58) doorkruist en vormt daardoor op verschillende plekken een barrière.