Draaibrug (ZE 08)

Waar in Nederland?

ZE 08 - Draaibrug

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Draaibrug ten noorden van de Aardenburgse havenpolder op Zeeuws Vlaanderen
Soort gebied: Graslanden met kreken/sloten
Natuurgebieden:
Doelsoorten:
Kleine zoogdieren (o.a. Veldspitsmuis) en amfibieën (o.a. Kamsalamander en Boomkikker)
Barrière: N253
Maatregel(en): Duiker met loopstroken en luchtschachten
Samenwerking met: Rijkswaterstaat
Planning: Uitgevoerd


Het betreft een graslandgebied met kreken/sloten. Het NNN wordt hier door de N253 (voorheen N58) doorkruist en vormt daardoor op verschillende plekken een barrière.